Spotkanie z Antonim Vivaldim, krzyżykiem i saksofonem

Spotkanie z Antonim Vivaldim, krzyżykiem i saksofonem

W zeszły wtorek, tj. 8 marca 2016 r. odbyło się piąte z kolei „Spotkanie z…..”. Cykl ten jest dedykowany przeworskim przedszkolakom. Od września maluchy wspólnie z Panią Jagodą (nauczycielką naszego Przedszkola Muzycznego) zagłębiają się w świecie muzyki, pod patronatem Przeworskiego towarzystwa Muzycznego. Raz w miesiącu spotykamy się we wtorki by „poznać” jeden