Dyrektor

Magdalena Siwa- Kujawa – flet

Nauczyciele

Bartosz Pyziak – kształcenie słuchu, harmonia, czytanie nut głosem, ćwiczenia harmoniczne, zasady muzyki z edycją nut
Natalia Cieślachowska-Trojnar – śpiew, chór, dykcja i recytacja, dykcja i interpretacja, zespól wokalny, improwizacja głosem
Anna Siciak – historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne
Andrzej Nurcek – fortepian dodatkowy
Agnieszka Kamińska – gitara
Barbara Kud – Kochmańska – fortepian
Ryszard Konieczny – akordeon
Karol Rosół – puzon, zespół kameralny, orkiestra
Agnieszka Kucab – Weryk – wiolonczela, zespól kameralny
Jakub Międlar – fortepian, nauka akompaniamentu
Michał Bemben – klarnet
Wiesław Wojtas – saksofon
Grzegorz Haśko – perkusja