Procedury bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Przeworsku.

Procedury bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Przeworsku.

Dokument sporządzono na postawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek Organizacja zajęć w szkole Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą przychodzić i być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani